Inspecties

In situaties met gas- of stofontploffingsgevaar worden naast vaste installaties ook verplaatsbare en draagbare machines gebruikt. Deze elektrische apparaten moeten geschikt zijn voor gebruik in ATEX-gebieden, maar vooral ook daarvoor geschikt blijven. Een periodieke inspectie van de veiligheidsaspecten is dan ook noodzakelijk.

 

Wij waarborgen jaarlijks in ons datasysteem welke machines een veiligheidskeuring van het Ex gedeelte moeten krijgen, dit is om te voorkomen dat een eventuele aanwezige ontplofbare atmosfeer tot ontsteking kan worden gebracht. De ATEX 153 richtlijn vereist dat dit materieel regelmatig wordt geïnspecteerd. De norm IEC EN 60079-10 geeft duidelijke eisen met betrekking tot het niveau per machine.

 

De inspecties worden uitgevoerd door vakkundig gekwalificeerd personeel voor zowel stof-, als gasontploffingsgevaar. Onze keurmeesters zijn dan ook in het bezit van een IECEx 05-diploma.

 

Als na de keuring het systeem is goedgekeurd krijgt u een verklaring waarmee u kan aantonen dat deze machine geschikt is bevonden om te werken in een ATEX omgeving waarvoor de desbetreffende machine is omgebouwd. Deze verklaring is tot een jaar na dagtekening geldig.

 

Indien uzelf een afspraak wilt maken wendt u zich dan tot uw dealer om af te stemmen wanneer wij uw machine(s) kunnen keuren.

 

Een machine moet volgens de wetgeving  periodiek worden gekeurd.
Mitrex heeft keurmeesters die in het bezit zijn van speciale diploma’s om deze keuring voor u uitvoeren, ook op locatie als u dat zou willen.

 

Om u nog meer te ontzorgen kunnen wij u op voorhand aangeven wanneer uw keuring dreigt te verlopen.