FAQ

Moet ATEX apparatuur altijd door een Notified Body gekeurd worden?

De conformiteitsprocedure voor een explosieveilig apparaat volgens ATEX hangt af van de aard van het apparaat (elektrisch, beveiliging of mechanisch) en het toepassingsgebied (zone). Elektrische en niet-elektrische apparatuur in Zone 2 mag zonder tussenkomst van een notified body op de markt gebracht worden, mits voldaan wordt aan de eisen in de ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU. Voor niet-elektrische apparatuur in Zone 1 hoeft het technisch dossier alleen opgelegd te worden bij een Notified Body, hierbij is er geen inhoudelijke toetsing.

 

Moet een ATEX reparatiebedrijf IECEx 03 gecertificeerd zijn?

Reparatie van ATEX apparatuur is aan strenge regels gebonden, niet iedereen mag aan ATEX apparatuur sleutelen. NEN-EN-IEC60079-19 beschrijft wat wel en niet gedaan mag worden aan ATEX apparatuur, afhankelijk van de beschermingswijze. Repareren volgens NEN-EN-IEC60079-19 is dus een must. De aantoonbaarheid van deze competenties is niet in deze norm vastgelegd, een reparatiewerkplaats dient zelf te bepalen hoe hij deze competenties aantoonbaar maakt (middels opleidingscertificaten etc.) IECEx 03 is een vrijwillige certificering waarmee de aantoonbaarheid eenvoudiger wordt middels een onafhankelijke certificering van de werkplaats. Wettelijk gezien is er geen verplichting tot IECEx 03 certificering.

Mag ik een standaard IP54 behuizing gebruiken in een Ex nA product?

Ook beschermingswijze Ex nA volgens EN60079-15:2010 eist dat kunststoffen die relevant zijn voor de beschermingswijze onderworpen worden aan de verouderings-, impact en IP testen volgens de basisnorm EN60079-0. Aangezien de behuizing en zijn pakkingen relevant zijn voor de IP graad van het geheel dient een behuizing ook voor Ex nA en gebruik in zone 2 ATEX gecertificeerd te zijn. Een standaard behuizing volstaat dus niet bij Ex nA.

 

Wat is het nut van IECEx?

Indien u uw explosieveilige producten buiten Europa op de markt brengt, zult u te maken krijgen met andere eisen aan de apparatuur dan ATEX 114. Per land of werelddeel gelden lokale eisen op het gebied van explosieveiligheid. IECEx is een mondiaal certificatieschema wat geaccepteerd wordt als basis voor het verkrijgen van de meeste lokale certificeringen. Daarnaast kunt u in Australië, Singapore en Nieuw-Zeeland IECEx apparatuur direct op de markt brengen.

 

Moet een samenstel van gecertificeerde delen als geheel gecertificeerd worden?

Wanneer u ATEX gecertificeerde elektrische en niet-elektrische apparatuur samen bouwt tot een machine dan dient u het samenstel te beoordelen op mogelijke ontstekingsbronnen die ontstaan zijn door de samenbouw. Indien deze aanwezig zijn moet het samenstel de procedure voor de betreffende categorie doorlopen. Indien er geen aanvullende ontstekingsbronnen zijn is het voldoende de individuele certificaten mee te leveren en mag het samenstel eventueel als geheel gemarkeerd worden, maar dat hoeft niet. Bij de samenbouw van elektrische apparatuur praten we in dit geval meestal over een installatie, Een machine is veelal een samenstel.

 

Moet ik mijn mensen volgens IECEx 05 certificeren?

IECEx 05 is een vrijwillige persoonscertificering voor het aantonen van competenties op het gebied van explosieveiligheid. Binnen de verschillende rollen in het ATEX speelveld moet personeel wat te maken heeft met ATEX vakbekwaam zijn. Dit betekend dat iedereen die in een ATEX omgeving werkt, aan moet kunnen tonen dat hij relevante kennis en ervaring heeft. Hier kan IECEx 05 in voorzien, maar verplicht is het niet.

 

Ik heb een Ex i apparaat, maar er zit geen blauwe kabel aan, mag ik deze wel toepassen?

Ja, deze kunt u toepassen, mits de bekabeling duidelijk herkenbaar is als een intrinsiek veilige stroomkring, dit kan middels het aanbrengen van blauwe tape, blauwe krimpkous, of een tekst op of bij de kabel. De ATEX installatie norm zegt alleen dat intrinsiekveilige stroomkringen herkenbaar moeten zijn, en dat als u daarvoor een kleur gebruikt deze kleur lichtblauw zal zijn. Indien alle Ex i kabels, of alle niet-Ex i kabels gearmeerd of afgeschermd zijn is markering van Ex i bekabeling niet nodig.
 

Kan ik ATEX kabels kopen?

Nee, ATEX gecertificeerde kabels bestaan niet. Er worden in de ATEX installatienorm (NEN-EN-IEC60079-14:2014) echter wel eisen gesteld aan kabels in explosiegevaarlijke omgevingen. Alle kabels in ATEX gebieden moeten voldoen aan de eisen in clausule 9.3 van deze norm.

 

Moet een mechanisch apparaat ook aan ATEX voldoen?

Apparatuur met inherente ontstekingsbronnen, bedoeld voor gebruik in een potentieel explosiegevaarlijke omgeving dient te voldoen aan ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU. De richtlijn maakt onderscheid tussen elektrische apparatuur, niet-elektrische (mechanische) apparatuur en beveiligingssystemen. Al deze apparaten dienen te voldoen aan ATEX 114.

 

Is een NEN3140 inspectie voldoende in een ATEX omgeving?

Elektrische apparatuur in een explosiegevaarlijke omgeving dient periodiek geïnspecteerd te worden volgens EN60079-17

 

Mag je laden in een gevaarlijke Zone?

 

Moet er jaarlijks een ATEX inspectie worden uitgevoerd?

Eindgebruikers zijn verplicht om hun (elektrische) installaties periodiek te laten inspecteren. Op het moment dat er sprake is van elektrische installaties in ATEX omgevingen dient deze inspectie naast elektrische veiligheid (NEN3140) ook conform ATEX 153 uitgevoerd te worden.
 
Nieuwe explosieveilige installaties moeten onderworpen worden aan een initiële gedetailleerde ATEX inspectie volgens NEN-EN-IEC60079-17. Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld of alle apparatuur juist gekozen is voor de betreffende zonering. Daarnaast wordt er gelet op beschermingswijze afhankelijke aandachtspunten als ATEX markeringen, apparaat categorie, temperatuurklasse, gasgroep, wartel- en kabelkeuze, berekeningen van intrinsiek veilige circuits, beveiligingen, afdichtingen, etc. Het uitvoeren van metingen zoals aardingsweerstand-, impedantie- en isolatieweerstandsmetingen behoort ook bij de gedetailleerde ATEX inspectie.

Vervolgens dienen er periodieke visuele en nauwkeurige ATEX inspecties ingepland en uitgevoerd te worden, ook conform ATEX 153 op basis van NEN-EN-IEC60079-17 om te kunnen controleren of de ATEX apparatuur voldoende wordt onderhouden en er geen gebreken optreden die de explosieveiligheid in gevaar brengen.

 

Moet de batterij worden aangepast?

 

Waarom moeten banden antistatisch zijn?

 

Wat zijn de voordelen van antistatische banden?

Hierbij een opsomming van de voordelen van het gebruik van antistatische banden:
-Beschermt heftruckbestuurders tegen elektrische schokken
-Verzekert geen kans op vonken
-Explosies voorkomen
-Brandpreventie
-Elektrische storingen voorkomen
-Bescherming van gevoelige computerapparatuur

 

Welke gegevens heb ik nodig voor een aanvraag?

 

Wat zijn antistatische banden?