Links

Europese Unie online

 

Materieel voor potentieel explosieve atmosferen.

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex/index_en.htm

 

ATEX 114 richtlijn.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0034&from=NL

 

ATEX 114 guidelines.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16402/attachments/1/translations/en/renditions/native

 

Official Journal (lijst met normen die vermoeden van overeenstemming met ATEX 114 geven).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.183.01.0001.01.NLD

 

Lijst met aangemelde instanties (NoBo’s).

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=153101

 

ATEX 153 richtlijn.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0092&from=EN

 

Niet-bindende gids voor goede praktijken.

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE6404175