Regelgeving

ATEX staat voor: Atmosphères Explosives, een Europese richtlijn voor een veilige en gezonde werkomgeving die sinds 1 juli 2003 van kracht is.

De ATEX is onderverdeeld in twee richtlijnen:

 

Richtlijn 1999/92/EG
ATEX 153 (voorheen ATEX 137)
Deze richtlijn wordt toegepast op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers (sociale richtlijn).

 

Richtlijn 2014/34/EU
ATEX 114 (voorheen ATEX 95)
Deze richtlijn wordt toegepast voor de fabricage van installaties en producten (apparaten CE-richtlijn).

 

De benamingen ATEX 153 en ATEX 114 zijn volgens de Europese Commissie slechts ‘informele’ benamingen. De juiste juridische benamingen zijn richtlijn 1999/92/EG en richtlijn 2014/34/EU.

 

Doel van deze combinatie van richtlijnen is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar. Daarnaast draagt ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU, voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

Product Richtlijn / Sociale Richtlijn