Atmosferische groepen

Op dit moment bestaan er 2 materieelgroepen, te weten: materieel groep I en II

 

    – Materieelgroep I betreft alle ondergrondse installaties(mijnbouw)
    – Materieelgroep II betreft alle overige bovengrondse installaties

 

Materieelgroep II wordt onderverdeeld in 3 gasgroepen, te weten: gasgroep IIA, IIB en IIC. Onderscheid ligt vooral in de MESG (Maximum Experimental Safety Gap) voor wat betreft drukvaste omkapseling en de MIE (Minimum Ignition Energy) voor wat betreft intrinsiek veilige stroomkringen.

 

Representatieve gassen of dampen van vloeistoffen zijn:

 

    IIA oa. butaan, propaan, kerosine

    IIB oa. ethyleen, zwavelwaterstof, ethylether

    IIC oa. acetyleen, waterstof, zwavelkoolstof

 

Doordat er steeds meer EN (Europese Normen) gebaseerd zijn op IEC (Internationale Normen) krijgen we binnen Europa ook te maken met de nieuwe stofgroepen III. Deze worden onderverdeeld in IIIA, IIIB en IIIC.

 

De onderverdeling wordt als volgt gekenmerkt:

 

    IIIA Grain dust (stofdeeltjes met diameter groter dan 0,5 mm)

    IIIB Coal dust (stofdeeltjes met diameter kleiner dan 0,5 mm)

    IIIC Metal dust (elektrisch geleidende stoffen)