Regelgeving

ATEX staat voor: Atmosphères Explosives, de Europese richtlijn voor een veilige en gezonde werkomgeving is sinds 1 juli 2003 van kracht. De ATEX is onderverdeeld in twee richtlijnen, ATEX 137 en ATEX 95. Wel zijn de ATEX-richtlijnen iets aangepast en hebben een nieuwe naam gekregen. Zo is per 20 april 2016 ATEX 95 vervangen door ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU). ATEX 137 (richtlijn 1999/92/EG) heeft nu de naam ATEX 153.

LET OP: De benamingen van ATEX 114 en ATEX 153 zijn volgens de Europese Commissie slechts ‘informele’ benamingen. De juiste juridische benamingen zijn richtlijn 2014/34/EU en richtlijn 1999/92/EG.

Het verschil tussen beide richtlijnen is dat ATEX 114 wordt toegepast voor de fabricage van installaties en producten (apparaten CE-richtlijn) en ATEX 153 wordt toegepast op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers (sociale richtlijn), beide in Ex-omgevingen. Doel van deze combinatie van richtlijnen is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar. Daarnaast draagt ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU, voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

Product Richtlijn / Sociale Richtlijn